• Systemy wynagrodzeń

  Od kilkunastu lat pomagamy naszym Klientom wspierając zmiany w systemach wynagradzania.

  Nie przepłacaj

  Wynagradzaj
  za to, co ważne

  Płać sprawiedliwie

  Ułatw pracę
  HR i managerów

  Oszczędzaj czas

  Przykładowy projekt

  Audyt
   Sprawdź:
  • czy dobrze wydajesz pieniądze na wynagrodzenia
  • rynkowość swojego systemu
  • spójność i efektywność motywacyjną stosowanych rozwiązań
  • ryzyka dyskryminacji płacowej
  • słabe i mocne strony systemu motywacyjnego
  • … i poznaj nasze rekomendacje!
  Wartościowanie
  • Ustal obiektywną hierarchię swoich stanowisk
  • Uporządkuj strukturę
  • Zredukuj niepotrzebne stanowiska
  • Dodaj te, których naprawdę potrzebujesz
  • Zbuduj transparentne ścieżki karier
  Porównanie do rynku
  • Sprawdź pozycję Firmy względem rynku
  • Porównaj się do aktualnych danych z ponad 600 przedsiębiorstw
  • Zdiagnozuj nad- i niedopłacone: działy, stanowiska, pracowników
  • Sprawdź konsekwencje dla budżetu
  Taryfikator i tabela wynagrodzeń
  • Pogrupuj stanowiska wg ważności i wartości na rynku
  • Określ widełki wynagrodzenia dla kategorii zaszeregowania
  • Zaplanuj działania w stosunku do nad- i niedopłaconych
  • Poznaj symulacje dla budżetu wynagrodzeń
  System podwyżkowania
  • Usystematyzuj proces
  • Powiąż wzrost płacy z obiektywnymi czynnikami
  • Wyrównuj dysproporcje wynagrodzeń
  • Usprawnij pracę HR-u i managementu

  Spójny, sprawiedliwy, transparentny i zrozumiały system wynagradzania to czynnik higieny, bez którego jakiekolwiek inne działania mające zmotywować ludzi do działania nie przynoszą efektu.

  Zanim wydasz pieniądze i zainwestujesz czas na wdrażanie kolejnego modnego rozwiązania, zastanów się czy nie warto przyjrzeć się absolutnym podstawom. Jeżeli tak – napisz, zadzwoń, umów się z nami na kawę!